سفارش تبلیغ
صبا ویژن

88/5/31
11:34 صبح

معنی عشق

بدست افسانه در دسته

ای کسی که معنی عشق را نمی دانی گوش کن؟

 

ای که می پرسی نشان عشق چیست

عشق چیزی جز ظهور مهر نیست

عشق یعنی مهر بی چون چرا

عشق یعنی کوشش بی ادعا

 

عشق یعنی مهر بی اما اگر

عشق یعنی تپیدن دل به دوست

عشق یعنی جان من قربان اوست

عشق یعنی عاشق بی زحمتی

 

عشق یعنی بوسه بی شهوتی

عشق یعنی یار مهربان زندگی

بادبان و نردبان زندگی

عشق یعنی باغ گل کاری شد

 

در کویری چشمه ای جاری شد……….

 

 

 

 

 

این متن از گفته های خودم نیست